Invisible trade-o ffs: van Noordwijk & de Jong and life history evolution

Metcalf, C.J.E. 2016. Invisible trade-o ffs: van Noordwijk & de Jong and life history evolution. American Naturalist. 87 iii.